Άφαντο το… «Α»

Αν αρχίσετε να συλλαβίζετε στα Αγγλικά τους αριθμούς που ξεκινάνε από το λατινικό γράμμα «a», αυτό εμφανίζεται για πρώτη φορά στον αριθμό…

«Οne thousand»!!

Comments are free...!!

Leave a Comment