Όταν ο Θεός ζωγραφίζει!!!

Δείτε μαγευτικές φωτογραφίες από φυσικά τοπία, χωρίς καμία επεξεργασία. Το σίγουρο είναι ότι οι φωτογράφοι την ώρα που τις τραβούσαν, πρέπει να ένοιωθαν τεράστιο Δέος απέναντι στον »καλλιτέχνη» Θεό.

Comments are free...!!

Leave a Comment